Thai Poosam 2017 Celebrations

Event Start Date:
February 11, 2017
Event End Date:
February 11, 2017
Event Venue:
Boston Sri Kalikambal Shiva Temple

Thai Poosam UtsavamĀ 

Date & Time : Feb 11th 11:30 AM – 1:00 PM

  1. Thirupughaigh Parayanam

Date & Time : Feb 11th 5:30 PM – 8:00 PM

  1. Kids Cultural Event
  2. Kavadi
  3. Sankalpam
  4. Abhishekam
  5. Kandar Shasthi Kavacham
  6. Upacharam
  7. Arathy
  8. Prasadam